ICRA DOSYASINA TARAF OLMAYAN 3. KISININ TAPU KAYDI VE KISISEL VERILERI ISTENEMEZ

T.C.
ISTANBUL
BÖLGE ADLIYE MAHKEMESI
23. HUKUK DAIRESI
DOSYA NO: 2017/596 
KARAR NO : 2017/527
KARAR TARIHI:31/03/2017 

BASKAN:MUSTAFA TANER UYAR (38196)
ÜYE: FUNDA KÖSE AYDAR (40967)
ÜYE: HALIT ÇAVUS (41413)
KATIP: MELIH BAYIR (127467)

INCELENEN KARARIN

MAHKEMESI: ISTANBUL 5. ICRA HUKUK MAHKEMESI
TARIHI: 07/02/2017
NUMARASI: 2017/145 ESAS, 2017/131 KARAR
DAVALI: HASIMSIZ
DAVANIN KONUSU: Sikayet (Icra Memur Muamelesi)
KARAR TARIHI: 31/03/2017
KARAR YAZMA TARIHI: 31/03/2017


Yukarida ayrintilari belirtilen mahkeme kararinin süresi içinde istinafen incelenmesi davaci/alacakli tarafindan talep edilmekle, görevlendirilen Üye Hakim tarafindan hazirlanan ön inceleme ve inceleme raporu dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra heyetçe yapilan müzakere sonucunda durusma açilmaksizin geregi görüsülüp düsünüldü:

Davaci vekili dava dilekçesinde, icra müdürlügünden borçlunun pasif tapu kaydi sorgusu yapilmasini talep ettiklerini, borçlu sirket hakkinda pasif tapu kaydi çiktigini ancak müdürlükçe tasinmazlarin hangi tarihte kime ne bedelle satildiklarinin sorulmasi taleplerinin reddedildigini belirterek icra müdürlügü isleminin iptalini talep etmis, mahkemece davanin reddine karar verilmesi üzerine davaci tarafindan dava dilekçesindeki sebeplerle istinaf isteminde bulunmustur.

Icra dosyasinin tarafi olmayan üçüncü kisiye ait 6698 Sayili Yasa'nin 3/1-d maddesi kapsaminda kisisel veri niteliginde bulunan tapu kaydi ve satis sözlesmelerinin icra müdürlügünce celbinin istenemeyecegi, ayni Yasanin 28/1-d maddesindeki yargisal organlara taninan istisnanin, ancak uyusmazligin taraflari açisindan geçerli olabilecegi, Anayasa'nin 20/3. maddesine göre ayni zamanda temel haklardan olan kisisel verilerin korunmasini isteme hakkinin, 6698 Sayili Yasanin 28/1-d maddesinin genis yorumlanmasi ile daraltilamayacagi, Mülkiyet hakkinin korunmasi zimminda açilacak bir davanin taraflarini tespit edebilmek için 1136 sayili Avukatlik Kanununun 2/3. maddesine ve Basbakanlik Tapu Kadastro Genel Müdürlügünün 2001/11 sayili Genelgesine göre avukatin yazili basvuru ile tapu sicilinde inceleme yapabilecegi ve kanunda kisitli olarak öngörülen kisisel verilere ulasma imkaninin bu sekilde saglanmasi ile hukuki denetimin de yapilabilecegi bu verilere ulasma imkaninin birden fazla yolla saglanmasi halinde, verilere kimlerin ulastiginin denetiminin zorlasacagi nazara alinarak, icra müdürlügü kararinin isabetli oldugu, alacaklinin hukuki menfaatinin, 3.sahislarin Anayasa ile korunan özel hayatin gizliligine iliskin temel hakkindan üstün tutulmasinin mümkün olmadigi, belirtilen nedenlerle ilk derece mahkemesinin kararinin usul ve yasaya uygun oldugu anlasildigindan davacinin istinaf talebinin esastan reddine karar vermek gerekmistir.


HÜKÜM :Gerekçesi yukarida açiklandigi üzere;

1-Istanbul 5. Icra Hukuk Mahkemesi'nin 2017/145 Esas ve 2017/131 Karar sayili 07.02.2017 tarihli kararinda sonucu itibariyle usul ve yasaya aykirilik bulunmadigindan, davacinin istinaf basvurusunun HMK 353/1-b-1. bendi geregince ESASTAN REDDINE,

2-Istinaf harçlari pesin olarak alindigindan ve yeterli görüldügünden, yeniden harç alinmasina yer olmadigina,

Dair, dosya üzerinde yapilan inceleme ve müzakere neticesinde, istinafa konu ihtilaf dava degeri dikkate alinarak IIK' nin 364. maddesi geregince KESIN olmak üzere oy birligiyle karar verildi.31/03/2017. 


Içerik Yorumlari

  1. avatar
    Türkiye Avukatlar Dizini

    ICRA DOSYASINA TARAF OLMAYAN 3. KISININ TAPU KAYDI VE KISISEL VERILERI ISTENEMEZ baslikli bu içerige yorum eklemek istiyorsaniz lütfen faceboook hesabinizla facebook'a giris yaparak asagidaki yorum alanina yorumunuzu ekleyin. Yazdiginiz yorum, herhangi bir onaya tabi olmaksizin sayfada yayinlanacaktir...

  2. Içerige Yorum Ekleyin

  3. Ayni Kategorideki Diger Kararlar

  4. # Makale Basligi Kategori
  5.   Bunlar da ilginizi çekebilir