5809 Sayili Kanuna Muhalefet, Sahte Cep Telefonu Hatti Açmak, Imei Klonlamak

YARGITAY 21. Ceza Dairesi Esas: 2015/3780 Karar: 2015/4980

Cumhuriyet Bassavcisinin, 29.01.2013 tarihinde verilen hükmü karar tarihinde yürürlükte bulunan 1412 sayili CMUK.nun 310/3. maddesinde belirlenen bir aylik yasal süresi içinde 28.02.2013 tarihinde temyiz ettigi anlasildigindan, ...1. Asliye Ceza Mahkemesinin hukuki dayanaktan yoksun olarak verilen 2011/240 esas 2013/171 karar sayili temyiz isteminin reddine dair ek karari kaldirilarak yapilan incelemede geregi görüsüldü.

1-Cep telefonu bayii isleten sanigin, müsteki adina sahte abonelik sözlesmesi ile GSM hatti çikarttiginin iddia edildigi olayda, suça konu abonelik sözlesmesi üzerindeki yazi ve imzalarin aidiyeti hakkinda ...Cumhuriyet Bassavciligi tarafindan aldirilan 30.03.2011 tarihli ekspertiz raporunda abonelik sözlesmesi üzerindeki C... ibareli el yazilari ile katilana atfen atili iki adet abone imzasinin katilanin eli ürünü olmadiginin belirtilmesine ragmen, yargilama sirasinda ...Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirligi tarafindan düzenlenen 17.10.2012 tarihli raporda katilan adina atili bulunan imzalarin basit, taklidi kolay, kaligrafik ve karakteristik özelliklerden yoksun nitelikte olduklarindan suça konu abonelik sözlesmesinde katilan adina atilan imzanin sanik ve katilana aidiyetinin tespit edilemediginin bildirilmesi karsisinda, gerçegin kuskuya yer vermeyecek biçimde saptanmasi bakimindan, sahteciligin konusunu olusturan belge üzerinde yaptirilan bilirkisi incelemeleri sonucunda alinan raporlar arasinda sonuç bakimindan sanigin hukuki durumunu etkileyecek aykiriliklar bulundugu nazara alinarak usulünce yeni bir bilirkisi kurulu olusturulup anilan raporlar arasindaki çeliskinin giderilmesi için yeniden rapor düzenlenmesinin saglanmasi, aboneye ait faturalarin gönderildigi adreste kimin ikamet ettiginin arastirilmasi, tespiti halinde beyaninin alinmasi, abonelik sözlesmesi ile alinan cep telefonu numarasina iliskin görüsme kayitlari getirtilerek bu kayitlarda siklikla aranan hat sahiplerinin tanik sifatiyla beyanlarina basvurularak suça konu hattin kim tarafindan kullanildiginin belirlenmeye çalisilmasi, tespit edilmesi halinde hatti kullanan sahsin beyaninin alinmasindan sonra sanigin hukuki durumunun belirlenmesi gerektigi gözetilmeden eksik inceleme ile yazili sekilde hüküm kurulmasi,

2-Belgelerde sahtecilik suçlarinda aldatma yeteneginin bulunup bulunmadiginin takdiri hakime ait oldugu cihetle, suça konu cep telefonu abonelik sözlesmesi aslinin durusmada incelenmek suretiyle, özelliklerinin durusma tutanagina yazilmasi, igfal kabiliyetinin bulunup bulunmadiginin karar yerinde tartisilmasi ve denetime olanak verecek sekilde belge aslinin dosya arasinda bulundurulmasi ile sonucuna göre karar verilmesi gerektiginin gözetilmemesi yasaya aykiri,

3-Kabule göre de;

Eylemin sübutu halinde hükümden sonra 19.02.2014 tarih ve 28918 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak ayni gün yürürlüge giren 6518 sayili Kanunun 104 ve 105. maddeleri ile degisik 5809 sayili Elektronik Haberlesme Kanunu'nun 63. maddesinin 10. fikrasi ile yaptirima baglanan 56. maddesinin 4. fikrasindaki "Kisinin bilgisi ve rizasi disinda isletmeci veya adina is yapan temsilcisi tarafindan abonelik tesisi, islemi veya elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlarin kayit islemi yapilamaz ve yaptirilamaz, bu amaçla gerçege aykiri evrak düzenlenemez, evrakta degisiklik yapilamaz ve bunlar kullanilamaz" ve 5. fikrasindaki "Gerçege aykiri evrak düzenlemek veya degistirmek suretiyle kisinin bilgi ve rizasi disinda tesis edilmis olan abonelikler kullanilamaz" hükmü karsisinda; özel hüküm niteliginde bulunan 5809 sayili Elektronik Haberlesme Kanunu'nun 56. maddesindeki düzenleme de gözetilip, sonucuna göre sanigin hukuki durumunun belirlenmesinde zorunluluk bulunmasi,

Bozmayi gerektirmis, sanik müdafii ile Cumhuriyet Bassavcisinin temyiz itirazlari bu itibarla yerinde görülmüs oldugundan hükmün bu sebeplerden 5320 sayili Yasanin 8/1. maddesi geregince uygulanmasi gereken 1412 sayili CMUK’nun 321. maddesi uyarinca istem gibi BOZULMASINA, 12.11.2015 gününde oybirligiyle karar verildi.


Içerik Yorumlari

  1. avatar
    Türkiye Avukatlar Dizini

    5809 Sayili Kanuna Muhalefet, Sahte Cep Telefonu Hatti Açmak, Imei Klonlamak baslikli bu içerige yorum eklemek istiyorsaniz lütfen faceboook hesabinizla facebook'a giris yaparak asagidaki yorum alanina yorumunuzu ekleyin. Yazdiginiz yorum, herhangi bir onaya tabi olmaksizin sayfada yayinlanacaktir...

  2. Içerige Yorum Ekleyin

  3. Ayni Kategorideki Diger Kararlar

  4. # Makale Basligi Kategori
  5.   Bunlar da ilginizi çekebilir